Artykuły Raporty

Wskaźnik BIWI 2018: Dun & Bradstreet Index of Women Influence 2018

Polki z największym wpływem na gospodarkę swojego kraju wśród 14 krajów Europy.

Według międzynarodowego raportu Dun & Bradstreet, przygotowywanego co roku, na temat znaczenia kobiet  w biznesie, Polki mają największy wpływ gospodarkę w swoim kraju.

Tuż za nimi, na podium plasują się Słoweńskie i Węgierskie panie, podczas gdy sytuacja w innych krajach odbiega znacznie od przeciętnej.  Na podstawie tego samego wskaźnika (BIWI - Dun & Bradstreet Index of Women Influence) Dania i Serbia uzyskały najniższą liczbę punktów w 2018 roku.

Analiza została wykonana na podstawie danych z 14 krajów Europejskich: Węgier, Słowenii, Serbii, Belgii, Polski, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Danii, Norwegii, Słowacji i Czech.

Pobierz pełen raport Dun & Bradstreet Index of Women Influence - BIWI:

POBIERZ

Sfeminizowane firmy

Przedsiębiorczość kobiet jest dziedziną, która jest coraz bardziej interesująca. Żyjemy dziś w czasach, gdy różnice między wpływem mężczyzn i kobiet w globalnej gospodarce są stale zmniejszane. Chociaż dynamika tego trendu różni się w zależności od kraju, wynik tego wskaźnika wyraźnie wskazuje na pozytywne korelacje pomiędzy wzrostem udziału przedsiębiorczości kobiet, a mężczyzn.

W 4 krajach z Grupy Dun & Bradstreet liczba zatrudnionych kobiet w przedsiębiorstwach jest wyższa niż liczba mężczyzn. Najbardziej sfeminizowane kraje pod względem biznesu to Polska, Słowenia, Dania i Norwegia, podczas gdy w przedsiębiorstwach Belgijskich występuje największa różnica pomiędzy ilością zatrudnionych kobiet i mężczyzn, z przewaga tych drugich.

Potwierdza się również fakt, że w większości krajów kobiety średnio zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni,  z największą różnicą w poziomie dochodów w Belgii.

Wskaźnik BIWI 2018: Dun & Bradstreet Index of Women Influence 2018

Dun & Bradstreet Index of Women Influence - BIWI - to unikalny wskaźnik stosowany do porównywania różnych krajów w zależności od wpływu, jaki kobiety mają na ich gospodarkę. Wpływ kobiet mierzony jest według czterech parametrów: udziału w liczbie firm, udziału w liczbie pracowników, udziału w przychodach i udziału w zyskach netto.

Udział liczby firm będących własnością kobiet w stosunku do ogólnej liczby firm jest podstawą do obliczenia wskaźnika BIWI. Baza ta jest następnie mnożona przez wielkość działalności przedsiębiorstw będących własnością kobiet, mierzoną liczbą pracowników, przychodami i zarobionymi zyskami netto.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!