Artykuły Raporty

Wskaźnik BIWI 2018: Bisnode Index of Women Influence 2018

Polki z największym wpływem na gospodarkę swojego kraju wśród 14 krajów Europy.

Według międzynarodowego raportu Bisnode, przygotowywanego co roku, na temat znaczenia kobiet  w biznesie, Polki mają największy wpływ gospodarkę w swoim kraju.

Tuż za nimi, na podium plasują się Słoweńskie i Węgierskie panie, podczas gdy sytuacja w innych krajach odbiega znacznie od przeciętnej.  Na podstawie tego samego wskaźnika (BIWI - Bisnode Index of Women Influence) Dania i Serbia uzyskały najniższą liczbę punktów w 2018 roku.

Analiza została wykonana na podstawie danych z 14 krajów Europejskich: Węgier, Słowenii, Serbii, Belgii, Polski, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Danii, Norwegii, Słowacji i Czech.

Pobierz pełen raport Bisnode Index of Women Influence - BIWI:

POBIERZ

Sfeminizowane firmy

Przedsiębiorczość kobiet jest dziedziną, która jest coraz bardziej interesująca. Żyjemy dziś w czasach, gdy różnice między wpływem mężczyzn i kobiet w globalnej gospodarce są stale zmniejszane. Chociaż dynamika tego trendu różni się w zależności od kraju, wynik tego wskaźnika wyraźnie wskazuje na pozytywne korelacje pomiędzy wzrostem udziału przedsiębiorczości kobiet, a mężczyzn.

W 4 krajach z Grupy Bisnode liczba zatrudnionych kobiet w przedsiębiorstwach jest wyższa niż liczba mężczyzn. Najbardziej sfeminizowane kraje pod względem biznesu to Polska, Słowenia, Dania i Norwegia, podczas gdy w przedsiębiorstwach Belgijskich występuje największa różnica pomiędzy ilością zatrudnionych kobiet i mężczyzn, z przewaga tych drugich.

Potwierdza się również fakt, że w większości krajów kobiety średnio zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni,  z największą różnicą w poziomie dochodów w Belgii.

Wskaźnik BIWI 2018: Bisnode Index of Women Influence 2018

Bisnode Index of Women Influence - BIWI - to unikalny wskaźnik stosowany do porównywania różnych krajów w zależności od wpływu, jaki kobiety mają na ich gospodarkę. Wpływ kobiet mierzony jest według czterech parametrów: udziału w liczbie firm, udziału w liczbie pracowników, udziału w przychodach i udziału w zyskach netto.

Udział liczby firm będących własnością kobiet w stosunku do ogólnej liczby firm jest podstawą do obliczenia wskaźnika BIWI. Baza ta jest następnie mnożona przez wielkość działalności przedsiębiorstw będących własnością kobiet, mierzoną liczbą pracowników, przychodami i zarobionymi zyskami netto.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.