Artykuły Smart Data Raporty

Rewolucje w rozliczaniu handlu kryptowalutami

18 lis 2019

Rewolucje w rozliczaniu handlu kryptowalutami

Kryptowaluty od zawsze określane były jako swoista rewolucja w świecie finansów i handlu.

Stosownie wirtualnych walut ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, jedno jest jednak pewne - obecność kryptowalut w transakcjach handlowych wymaga uregulowań, które jednoznacznie będą określać prawną definicję kryptowalut, zasady rozliczania podatków i wszystkie, nierozstrzygnięte dotąd w prawie polskim, kwestie.

Co to jest Bitcoin? Kilka słów o kryptowalutach

Bitcoin po raz pierwszy pojawił się na rynku w 2008 roku (działa od 2009) i jest niezaprzeczalnie najbardziej popularną kryptowalutą, czyli rodzajem wirtualnej monety, która działa na bazie kryptografii klucza publicznego.

Specyfika ta wykorzystywana jest także do szyfrowania czy podpisów cyfrowych. Bitcoin, podobnie jak pozostałe kryptowaluty, działa poza instytucjami takimi jak bank i umożliwia przeprowadzanie transakcji elektronicznych bez jakichkolwiek pośredników, gwarantując tym samym szybkość i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Bitcoin został wynaleziony przez anonimową osobę (bądź grupę osób) funkcjonujących pod pseudonimem Satoshi Nakamoto i dzięki swej uniwersalności w bardzo szybkim tempie stał się kryptowalutą stosowaną przez zdecydowaną większość międzynarodowych użytkowników.

Dlaczego kryptowaluty są tak popularne?

Popularność kryptowalut wynika przede wszystkim z ich wszechstronności. W porównaniu do tradycyjnych walut, generują one o wiele mniej formalności. Brak konieczności uczestnictwa pośredników (w tym instytucji państwowych) to zaledwie jedna z zalet związana z wirtualnymi walutami.

Kryptowaluty to także brak kosztów przewalutowania przy międzynarodowych transakcjach, błyskawiczny odbiór waluty na docelowym koncie, poziom bezpieczeństwa wyższy niż w przypadku tradycyjnych kont bankowych oraz gwarancja anonimowości podczas przeprowadzanej transakcji.

Zmiany w rozliczaniu za pomocą kryptowalut

Kryptowaluty na światowym rynku funkcjonują już niemal 10 lat – w prawie polskim jednak dopiero niedawno pojawiły się przepisy regulujące zasady ich opodatkowania. Wraz ze styczniową nowelizacją ustawy PIT wprowadzono rewolucyje zmiany dotyczące kryptowalut.

Przede wszystkim – ustalono oficjalną, obowiązującą definicję, powołując się przy tym na art. 5a pkt 33a ustawy o PIT oraz na art. 2 ust. 2 pkt. 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Definicja wirtualnej waluty w prawie polskim

Wirtualne waluty traktowane są jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które jest oficjalnie dopuszczone do użycia jako środek płatniczy i środek wymiany - mogą równocześnie funkcjonować jako przedmiot elektronicznego handlu, dopuszcza się także możliwość elektronicznego przechowywania kryptowalut. Wirtualne waluty nie mogą jednak:

  • działać na zasadzie pieniądza elektronicznego definiowanego przez ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  • funkcjonować jako weksel lub czek,
  • być instrumentem finansowym określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • być prawnym środkiem płatniczym wykorzystywanym przez jakiekolwiek organy publicznej administracji,
  • funkcjonować jako międzynarodowa rozrachunkowa jednostka.

Sprzedaż kryptowalut a źródło przychodu

Nowelizacja ustawy przyniosła także zmiany w zakresie kwalifikacji źródła przychodu ze sprzedaży kryptowalut. Dotychczas sprzedaż wirtualnych walut prowadzona przez podmioty nieposiadające działalności gospodarczej, była równoznaczna z odpłatnym zbyciem praw majątkowych. Jeżeli w handlu uczestniczyli przedsiębiorcy, uznawany był on jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Dziś, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT, zysk ze sprzedaży kryptowalut jest uznawany za przychód z kapitałów pieniężnych. Art. 17 ust. 1F ustawy PIT reguluje także kwestię definicji odpłatnego zbycia kryptowaluty – w rozumieniu ustawy jest to wymiana wirtualnej waluty na usługę, towar, prawny środek płatniczy bądź prawo majątkowe (z wyłączeniem waluty wirtualnej).

Kryptowaluty – zasady opodatkowania

Kwalifikacja wirtualnych walut do przychodów z kapitałów pieniężnych wprowadza także zmiany w sposobie rozliczania podatku, który regulują konkretne ustawy. Art. 30b ust. 1a-1b ustawy PIT informuje o wysokości podatku dochodowego w wysokości 19% uzyskanego dochodu ze sprzedaży walut, a art. 22 ust. 14-16 wprowadza definicję dochodu ze sprzedaży walut – to różnica pomiędzy całkowitą sumą przychodów związanych ze sprzedażą kryptowalut a kosztami uzyskania przychodów, które określono w rzeczonej ustawie. Suma kosztów uzyskanych z tych przychodów musi zatem być odpowiednio udokumentowana i zawierać nakłady finansowe przeznaczone na kupno waluty oraz koszty związane z jej sprzedażą.

Prawne regulacje wprowadzone w odniesieniu do kryptowalut to z pewnością krok, który Polska powinna wykonać już kilka lat temu. Popularność związana z wirtualnymi walutami i realizowane dzięki nim międzynarodowe transakcje wymagają jasno określonych przepisów, które stanowią prawne zabezpieczenie dla podmiotów uczestniczących w handlu kryptowalutami.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Jesteś ciekawy czym się zajmujemy?

Dowiedz się więcej o Dun & Bradstreet
Dowiedz się więcej