Artykuły Smart Data Raporty

Różnice pomiędzy fakturą VAT 0%, a fakturą ze stawką ZW

17 mar 2020

Jakie są różnicę między 0% a ZW?

Faktura VAT 0% a faktura ze stawką ZW to pozornie dwa, dość podobne sposoby rozliczania. Dlaczego? Zarówno pierwsza, jak i druga opcja prowadzą do tego samego rozwiązania, mianowicie braku dodatkowych opłat związanych z kwotą podatku. Pomimo podobnych mechanizmów końcowych, faktura ze stawką ZW oraz faktura ze stawką 0% nie mogą być stosowane zamiennie. O tym dlaczego – opowiadamy w poniższym artykule.

Faktura ze stawką ZW, czyli zwolnienie z podatku

Faktura ze stawką ZW ma zastosowanie w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada statusu czynnego podatnika VAT.  Zwolnienie z podatku jest możliwe gdy:

  • łączna wartość opodatkowanej sprzedaży w poprzednim roku rozliczeniowym nie jest wyższa niż 150 000 zł – dostępne jest wówczas zwolnienie podmiotowe, a przedsiębiorca nie jest zobligowany do dodatkowego zaznaczania powodu zwolnienia na fakturze,
  • dochodzi do zwolnienia przedmiotowego, które przyznawane jest na podstawie rodzaju prowadzonej działalności – w tym przypadku wymagane jest dodatkowe podanie prawnej podstawy zwolnienia.

Dopisek „ZW” jest zatem tożsamy z transakcjami ustawowo zwolnionymi z podatku VAT. Te zostały wymienione w art. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy o VAT. Wykorzystywanie faktury ZW, czyli dokonywanie sprzedaży zwolnionej, nie pozwala jednak przedsiębiorcy na odliczenie podatku VAT – inaczej dzieje się w przypadku faktury VAT 0%.

Sprzedaż mieszana

W przypadku faktury ze stawką ZW przepisy pozostawiają jednak furtkę dla osób, które prowadzą tego typu działalność, ale mimo wszystko są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Takie rozwiązanie pozwala bowiem na działanie w duchu sprzedaży mieszanej, będącej połączeniem sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

Podatnik jest jednak zobowiązany do rozgraniczenie zakupów, które podlegają sprzedaży opodatkowanej oraz nabycia dóbr, które będą wykorzystywane zarówno w przypadku działalności podlegającej opodatkowaniu i będącej zwolnioną z tego typu rozliczenia.

Faktura VAT 0%

Faktura VAT 0% stosowana jest tylko w przypadku, kiedy dany przedsiębiorca posiada status czynnego podatnika VAT. Ten typ podatku znajduje zastosowanie miedzy innymi w przypadku eksportu towarów, dostawy towarów odbywającej się wewnątrzwspólnotowo czy usług, które są związane z morskimi i lotniczymi sposobami transportu. Faktura VAT 0% pozwala zatem na rozliczenie VAT w przypadku zakupów, które objęte są opodatkowaniem w wysokości 0%. Konieczne jest także uwzględnienie tychże transakcji w deklaracji VAT.

Czym różni się faktura ze stawką ZW od faktury ze stawką 0%? 

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy fakturą ze stawką ZW a fakturą VAT 0% jest status przedsiębiorcy – w pierwszym przypadku nie musi on bowiem posiadać tytułu czynnego podatnika VAT, w drugim zaś jest to warunek konieczny. Zmienia się także sposób rozliczenia, bowiem transakcje przedsiębiorcy stosującego fakturę VAT ze stawką ZW są automatycznie zwolnione z opodatkowania VAT.

Faktura VAT 0% jest natomiast wciąż uznawana za sprzedaż opodatkowaną, co wymusza jej rozliczenie i umożliwia przedsiębiorcy ubieganie się o zwrot podatku w momencie nabycia usługi.

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet pomaga przedsiębiorcom podejmować odpowiednie decyzje biznesowe oparte na danych już od 25 lat w Polsce. Jesteśmy liderem w dziedzinie dostarczania danych i analiz w Europie (obecni w 19 krajach Europy).

Zapoznaj się z produktami Dun & Bradstreet i oprzyj decyzje i rozwój w swojej firmie na najlepszym fundmencie: produkty Dun & Bradstreet

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej