Smart Data Artykuły

Rozwinięcie współpracy pomiędzy Dun & Bradstreet i Atradius

22 lut 2018

Atradius rozszerza współpracę z wywiadownią gospodarczą Dun & Bradstreet

 

Atradius, wiodący specjalista w obszarze ubezpieczeń kredytu kupieckiego i windykacji, podpisał właśnie umowę o rozszerzeniu współpracy z liderem na rynku informacji gospodarczej – Dun & Bradstreet Polska. Szersza współpraca pozwoli na m.in. wykorzystanie danych finansowych wywiadowni w obrębie szacowania ryzyka ubezpieczeniowego, a tym samym dalszy rozwój usług oraz oferowanie bardziej dopasowanej ochrony należności przedsiebiorstw. Obie firmy już od roku pracują nad rozwojem oferty Business First – kompleksowego rozwiązania do zarządzania należnościami dla firm z sektora MŚP w Polsce.

Wieloaspektowa umowa jest kontynuacją współpracy pomiędzy firmami na rynkach w Europie. Dane Dun & Bradstreet, jako strategicznego dostawcy informacji gospodarczych i biznesowych, w znacznym stopniu wspierają pion zarządzania ryzykiem w Atradius.

Ten wyjątkowy sojusz międzynarodowych dostawców usług w zakresie zarządzania kredytami pozwoli na dostarczanie naszym klientom jeszcze większej gamy produktów i najlepszych w swojej klasie źródeł informacji finansowych. Połączenie sił Atradius i Dun & Bradstreet umożliwi zaoferowanie polskim firmom niespotykanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań zarządzania należnościami. Wierzę, że nasze doświadczenia z polskiego rynku mogą być wykorzystane w innych regionach oraz wzmocnić synergię pomiędzy naszymi firmami – mówi Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Credito y Caucion w Polsce.

Dane Dun & Bradstreet Polska stanowią jeden z elementów oferty Atradius skierowanej do firm z sektora MŚP – Business First, dzięki czemu jej użytkownicy otrzymują możliwość dokonywania sprawnej analizy sytuacji finansowej swoich partnerów finansowych. W tym celu powstał produkt First Finder, składający się z pakietu raportów gospodarczych, a który może być łatwo łączony z polisą ubezpieczenia kredytu, oferowaną przez firmę Atradius – First Power. Dzięki rozwojowi projektu, partnerzy dystrybucyjni Atradius, na terenie całej Polski, uzyskają jeszcze szerszy dostęp do obszernej bazy danych finansowych Dun & Bradstreet.

Współpraca z Dun & Bradstreet Polska rozpoczęła się już w 2012 roku, obejmując zakres rekomendowania usług Atradius Collections klientom Dun & Bradstreet oraz sprzedaży raportów Dun & Bradstreet za pośrednictwem naszej spółki. Od kilku lat współpraca Atradius Collections z Dun & Bradstreet obejmuje także inne kraje. Rozszerzenie partnerstwa jest wynikiem zaufania, ale także wiary, że ​​taka łączona oferta znacznie bardziej odpowiada na oczekiwania i potrzeby klientów, a także ma duży potencjał do dalszego rozwoju – powiedział Włodzimierz Szymczak, dyrektor zarządzający Atradius Collections w Polsce.

Dzięki partnerstwu z Atradius użytkownicy platformy Business First zyskują możliwość szybkiego dostępu do informacji dotyczącej swoich kontrahentów. Jest to szczególnie istotne w trakcie szacowania ryzyka współpracy z daną firmą. Raporty handlowe Dun & Bradstreet Polska zawierają nie tylko ocenę ryzyka współpracy weryfikowanej firmy, jej dane finansowe, ale także zwyczaje płatnicze. W przypadku, kiedy użytkownik potrzebuje więcej informacji na temat badanego podmiotu, ma możliwość zamówienia bezpośrednio w Dun & Bradstreet Polska pełnego raportu o polskiej jak i zagranicznej firmie – dodaje Andrzej Osiński, prezes zarządu Dun & Bradstreet Polska.

Na podstawie zawartej umowy Dun & Bradstreet Polska zapewni pośrednikom, dystrybutorom, brokerom ubezpieczeniowym, pracującym z wykorzystaniem oferty Atradius – Business First, dostęp do informacji na temat oceny ryzyka współpracujących firm oraz możliwość składania zamówień na szczegółowe dane opracowane przez analityków Dun & Bradstreet Polska. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu danych dostarczanych przez Dun & Bradstreet, Atradius jest w stanie każdorazowo dostosować ochronę do potrzeb i preferncji każdego z klientów. 

 

Komunikat w języku angielskim:

Atradius has extended the cooperation with smart data provider Dun & Bradstreet

 

Atradius, a specialist in trade credit insurance and debt collection, has just signed an enhanced cooperation agreement with the Dun & Bradstreet Polska company, an expert in smart data. The current co-operation scheme has been introduced on numerous levels, including financial data collection for risk underwriting. Each measure will further improve Atradius’ services for its clients and enables an even better, more tailor-made protection of the receivables of B2B-companies. Atradius and Dun & Bradstreet Polska have already been involved in rolling out Business First – an exclusive credit management solution for SMEs in Poland.

The multifaceted deal is a natural continuation of cooperation between the two companies on the European markets. The Data provided by Dun & Bradstreet, being a strategic provider of economic and business information (smart data), greatly supports the Atradius’ risk management division.

“This unique alliance between international business credit information and credit management providers will enable us to deliver an even wider range of products and best-in-class sources of financial information to our customers. This opportunity to combine Atradius and Dun & Bradstreet forces will make unparalleled tailor-made credit management solutions available for the Polish companies. I believe our experiences from the Polish market may be well spread region-wise in order to augment synergies between our companies”, says Paweł Szczepankowski, Managing Director at Atradius Credito
y Caucion in Poland.

Furthermore, Dun & Bradstreet Polska’s data will power the Business First platform of Atradius giving its users an opportunity to carry out efficient analysis of the financial situation of their partners, using the data submitted by Dun & Bradstreet Polska. The provider of smart data and analytics has contributed into the alliance with an information product “First Finder”, which can be easily merged with a credit insurance policy from Atradius – “First Power”. The extended features of the project will allow Atradius’ distribution Partners across Poland to access the Dun & Bradstreet’s extensive financial data base.   

The cooperation with Dun & Bradstreet Poland had started in 2012, with the scope of recommending Atradius Collections’ services to Dun & Bradstreet customers and selling Dun & Bradstreet reports via Atradius Collections . Atradius Collections and Dun & Bradstreet have a strategic cooperation in many other countries. For Atradius Collections the development of the cooperation  is a result of trust but also a believe that such a combined offer responds much more to our customers expectation and needs and has a great potential to grow further”, says Włodzimierz Szymczak, Managing Director at Atradius Collections in Poland.

 

"Thanks to the cooperation with Atradius, the Business First platform users gain the ability to quickly access information about their trade partners. This is particularly important during risk assessment. The Dun & Bradstreet Polska’s trade reports contain not only the assessment of risk related to cooperation with a given company and its financial data, but also its payment practices. And if the user needs more information about their trade partner, they have the possibility to order a full report about Polish and foreign companies directly from Dun & Bradstreet“, adds Andrzej Osiński, CEO of Dun & Bradstreet Polska.

Based on the signed agreement, Dun & Bradstreet Polska will provide access to information for the risk assessment of cooperating companies and a possibility to place orders for detailed data prepared by Dun & Bradstreet Polska’s analysts for agents, distributors, and insurance brokers working with the Atradius - Business First platform. Furthermore, through the constant monitoring of the portfolio based on the business information of Dun & Bradstreet, Atradius is able to provide cover with the right level of risk appetite that our customers ask for.

 

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Dun & Bradstreet
Sprawdź

Formularz newsletter

Zapisz się do newslettera Bisnode Polska

Newsletter jest skierowany do wszystkich zainteresowanych aktualnościami i analizami rynkowymi, trendami w nowoczesnych technologiach i zarządzaniu danymi oraz tych, którzy interesują się Smart Data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.