Artykuły Raporty

Zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

Dlaczego tak ważne jest zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie?

Uchroń się przed nierzetelnymi firmami – skorzystaj z usług BISNODE w zakresie zarządzania ryzykiem w Twoim przedsiębiorstwie !

Decyzje kredytowe powinny być podejmowane w przedsiębiorstwie po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się z ofertami dostępnymi na rynku, gdyż są zawsze powiązane ze sporym ryzykiem. Podejmowane ryzyko finansowe związane z działalnością firmy może występować w poniższych rodzajach, mianowicie:

 • rynkowe (na przykład wynikające ze zróżnicowanych zmian cen na rynkach),
 • kredytowe (wynikające z problemów z wypłacalnością firmy),
 • operacyjne (np. oszustwa i zniszczenie).

Skąd wynika ryzyko finansowe?

Ogromne ryzyko finansowe wynika również z ukrywanej niewypłacalności współpracujących z nami firm lub utraty płynności finansowej już w trakcie trwania współpracy, które może występować zarówno po naszej stronie, jak i kontrahenta. Ryzyko utraty płynności finansowej to najpoważniejsze zagrożenie, które może mieć diametralny wpływ na dalsze losy firmy. Nieodpowiednie i niedokładne przekalkulowanie ryzyka lub kompletne zaniechanie tego działania może skutkować całkowitym rozpadem firmy, dlatego jest to tak kluczowe zagadnienie, do którego należy podejść z odpowiednią starannością. Pamiętać należy jednak, że podejmowanie ryzyka finansowego jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w kontekście rozwijania przedsiębiorstwa, jak i nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Ryzykowne mogą się także okazać firmy, które na początku podjętej współpracy nie budziły żadnych podejrzeń. Jest to efektem tego, że bardzo często trudno jest znaleźć w pełni wiarygodne, a co najważniejsze aktualne informacje na temat interesującej Cię firmy lub braku kontroli po rozpoczęciu współpracy.

Wsparcie dla biznesu

Aby otrzymać jasny obraz tego, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie firma wiele, należy wziąć pod uwagę wiele czynników występujących na wielu jej płaszczyznach. Dlatego też, aby zachować pewność odnośnie współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem, warto rozważyć wsparcie się profesjonalnymi, przeznaczonymi do tego narzędziami z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym.

Czym konkretnie jest zarządzanie ryzykiem finansowym?

Na pojęcie zarządzania ryzykiem finansowym składają się wszelkie działania podejmowane przez osoby decyzyjne na różnych szczeblach w firmie. Ich nadrzędnym celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka finansowego i ochrona przedsiębiorstwa przed jego negatywnymi skutkami, mogącymi w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do upadłości.

Aby możliwe było jak najskuteczniejsze zarządzanie ryzykiem finansowym, koniecznie należy przede wszystkim je zidentyfikować. Oznacza to, że musimy dowiedzieć się, w których obszarach naszej działalności jest ono największe. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest bezwzględne sprawdzanie każdej firmy jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Niezwykle ważne jest wypracowanie takich procedur, które będą stale realizowane, przez co staną się regułą. Z drugiej strony kluczowe jest również dokładne badanie własnego portfela obecnych klientów. Koniecznie trzeba na bieżąco sprawdzać, które firmy zaczynają mieć problemy finansowe, czego objawem może być zaprzestanie regulowania faktur zgodnie z wymagalnym terminem płatności, zarówno Tobie jak, i innym. Kolejnym krokiem jest dobranie do takich sytuacji odpowiednich środków działania.

Najpopularniejsze metody pomiaru ryzyka

Do najpowszechniejszych i najczęściej stosowanych metod służących do pomiaru ryzyka należą:

 • analiza odchyleń cen,
 • analiza odchyleń stóp zwrotu,
 • analiza poziomu bezpieczeństwa - polegająca na wyliczeniu prawdopodobieństwa spadku stopy zwrotu poniżej założonego poziomu,
 • analiza poziomu aspiracji - polegająca na wyliczeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanego poziomu stopy zwrotu,
 • wartość zagrożona ryzykiem – z angielskiego Value at Risk, czyli miara, o którą wartość rynkowa aktywa lub portfela aktywów może się zmniejszyć przy określonych założeniach, w ustalonym czasie i z określonym prawdopodobieństwem.

Ograniczenie ryzyka finansowego w firmie

Poza samym pomiarem ryzyka istnieje również szereg możliwych do podjęcia działań je ograniczających. Mamy tu na myśli gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia kredytów.

W skład gwarancji ubezpieczeniowych wchodzą między innymi:

 • gwarancje spłaty należności,
 • należytego wykonania kontraktu,
 • zapłaty wadium,
 • czy należności celno-podatkowych.

Mówiąc natomiast o ubezpieczeniach kredytów mamy do wyboru na przykład:

 • ubezpieczenia kredytów finansowych (stosowane głównie przez banki i inne instytucje):
 • na działalność gospodarczą,
 • hipoteczne,
 • ubezpieczenia kart kredytowych.

Ubezpieczenia kredytów towarowych:

 • factoringowe, czyli ubezpieczenie niezapłaconych przez dłużnika wierzytelności,
 • eksportowe – to ubezpieczenie krajowych przedsiębiorstw od strat spowodowanych przez wykonanie kontraktu eksportowego,
 • leasingowe - ubezpieczenie niespłaconych przez leasingobiorcę należności,
 • kupieckie - ubezpieczenie dostawcy od niepełnej bądź nieterminowej spłaty kredytu kupieckiego,
 • sprzedaży ratalnej - ubezpieczenie należności niespłaconych przez klienta rat.

Gdzie szukać wsparcia z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie?

Bisnode posiada dostęp do szerokiego zakresu danych, które pozwalają nam przygotować szczegółowe analizy dotyczące zarówno Twoich potencjalnych, jak i obecnych partnerów. Dzięki nim uzyskasz możliwość na szybkie i pewne podejmowanie strategicznych decyzji.

Dzięki rozwiązaniom do określania ryzyka finansowego oferowanym przez Bisnode:

 • określisz szanse i ryzyko wynikające z podjęcia konkretnej współpracy,
 • zbudujesz dokładny i precyzyjny business plan,
 • będziesz w stanie szybko podjąć strategiczne decyzje,
 • zabezpieczysz firmę przed stratami.

Już teraz kliknij w poniższy baner i zapoznaj się z platformą nowej generacji, która służy wspieraniu zarządzania ryzykiem finansowym w Twoim przedsiębiorstwie!

Produkty i rozwiązania

Przenieś kontrolę ryzyka finansowego na wyższy poziom

Zaawansowana analityka nigdy nie była tak prosta, przekonaj się o tym dzięki DB Credit platformie nowej generacji wspierającej zarządzanie ryzykiem finansowym.

Więcej

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.