Artykuły Raporty

Termin płatności faktury

Faktura jest dokumentem potwierdzenia sprzedaży towarów i usług, które zostały objęte podatkiem od towarów i usług. Sposób wystawiania faktur regulowany jest ustawą o podatku od towarów i usług i rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu podatku, wystawiania i przechowywania faktur, oraz listy towarów i usług co do których nie stosuje się zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1337 ze zm). Termin wystawienia faktury nie może przekraczać siedmiu dni od sprzedaży.

Przekroczenie terminu płatności faktury

Przekroczony termin płatności faktury, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku ustawą deregulacyjną oznacza, że podatnik traci możliwość zaliczenia regulowanych płatności do kosztów.

Ustalenie momentu, na który przypada termin płatności faktury może niekiedy okazać się trudne, głównie dlatego, że odmienne zasady stosowane są względem zwykłych transakcji z kontrahentami, a inne w przypadku opłacania podatków. Zgodnie z zasadą obliczania terminów, jeśli określony został np. czternastodniowy termin płatności faktury, pierwszym dniem terminu jest dzień po jej wystawieniu.

Zaległa faktura a termin zapłaty

Termin płatności faktury zaległej uznany zostaje za dopełniony dopiero w momencie, gdy suma, która wypłynęła z konta dłużnika, pojawi się na koncie wierzyciela. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że nawet przelewy dokonywane za pomocą Internetu mogą dochodzić z poślizgiem kilkudniowym. Przy obliczaniu terminu płatności odlicza się od niego dni uznane ustawowo za wolne od pracy: zgodnie z Kodeksem Cywilnym za dni wolne od pracy uznawane są niedziele. W przypadku zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją Podatkową sobota traktowana jest tak samo jak dzień wolny od pracy, czyli jeśli jest terminem, termin spłacenia zobowiązania wydłuża się do pierwszego dnia pracującego następującego po sobocie.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.