Artykuły Smart Data Raporty

Upadłości firm w Polsce po III kwartale 2020 r.

05 paź 2020

Upadłości firm w Polsce po III kwartale 2020 r.

Od stycznia do końca września 2020 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość i restrukturyzację 685 firm, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 6,5 proc., kiedy bankructwo ogłoszono wobec 735 przedsiębiorstw.

Największy spadek, o ponad 15 proc. zanotowano w szeroko pojmowanej branży produkcji przemysłowej, o blisko 6,5 proc. w rolnictwie i hodowli zwierząt o 3 proc. w budownictwie i 2 proc. w transporcie. 

 

Liczba upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych I-III kw. 2019/2020

 

I-III kw. 2020

↓↑ %

I-III kw. 2019

postanowienie o upadłości

354

-13,66%

410

postępowanie restrukturyzacyjne

331

2,80%

322

Total

685

-6,42%

732

Źródło: Corona Index, Bisnode Polska.

 

Jest to o tyle, zaskakujące biorąc pod uwagę ogólną sytuację na rynku. W tym szczególnie kilkumiesięczne i długotrwałe zamknięcie gospodarki, w tym większości zakładów produkcyjnych. Większość ekspertów, nie wykluczając rządzących, spodziewała się masowych bankructw i gwałtownego z tym związanego wzrostu stopy bezrobocia. Tak się nie stało. Jednak może się także okazać, że negatywne skutki pandemii będą odczuwalne z opóźnieniem i przesunięte w czasie.

Upadłości w podziale na branże

 

I-IX 2018

%

I-IX 2019

%

I-IX 2020

PRODUKCJA, w tym m.in:

197

-5,6%

186

-15,59%

157

metali i art. metalowych

44

-31,8%

30

16,67%

35

art. spożywczych

25

4,0%

26

0,00%

26

maszyn i urządzeń

17

-17,6%

14

14,29%

16

wyrobów z drewna

20

-25,0%

15

-13,33%

13

mebli

7

100,0%

14

-42,86%

8

Odzież i tekstylia

7

28,6%

9

0,00%

9

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

9

111,1%

19

-52,63%

9

HANDEL, w tym m.in.:

174

8,6%

189

-14,81%

161

Handel hurtowy

116

0,9%

117

-11,11%

104

Handel detaliczny

43

37,2%

59

-3,39%

57

TRANSPORT

38

34,2%

51

-1,96%

50

BUDOWNICTWO

101

-5,9%

95

-3,16%

92

ROLNICTWO

53

20,8%

64

-62,50%

24

POZOSTAŁE 

163

-9,8%

147

36,73%

201

TOTAL:

726

0,8%

732

-6,42%

685

 

Źródło: Corona Index, Bisnode Polska.

 

Skuteczność pakietu pomocowego

Można zaryzykować stwierdzenie, że wprowadzony przez polski rząd pakiet pomocowy okazał się, jak na razie skutecznym lekarstwem. Przypomnijmy, że mniejszą liczbę upadłości w Polsce, zarówno w II jak i w III kwartale br. w sposób pośredni wpływ może mieć zapis z rządowego programu antykryzysowego Tarcza 2.0, który w świetle wprowadzonego art. 15 zzra ust. 1 mówi, że:

  • podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,

a przy tym:

  • stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie 30- dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

Oczywiście zastosowanie przepisu nie znajduje zastosowania, w sytuacji kiedy spółka była w złej kondycji finansowej jeszcze przed 13 marca 2020 roku. A stan niewypłacalności firmy powstał na długo przed wybuchem pandemii i nie jest związany z bieżącą sytuacją gospodarczą.

Tym samym ryzyko upadłości zostało zminimalizowane w znacznym stopniu. Co nie oznacza, że problem bankructw zniknął zupełnie. Znajduje to swoje potwierdzenie w twardych danych. Liczba upadłości i likwidacji na koniec września 2020 roku wyniosła 354. W porównaniu do września 2019 roku stanowi to spadek postanowień o 13,6 proc. Jednocześnie o blisko 3 proc. wzrosła liczba postanowień restrukturyzacyjnych, czyli takich, które prowadzą do naprawy sytuacji w firmie. To stan na 28 września br. Jeśli do tego dodamy wnioski o upadłość złożone w sądach to liczba upadłości i restrukturyzacji może sięgnąć poziomu 700. To i tak mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Liczba upadłości zarejestrowanych w sądach nie oddaje pełnego obrazu gospodarczego w kraju. Do tego należy dodać liczne zawieszone działalności i likwidacje firm jednoosobowych. Tylko od stycznia do września 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce zawiesili nieco mniej niż 185 tys. działalności. Z czego lwią część stanowią właśnie firmy świadczące usługi. Taksówki, kierowcy, fryzjerzy, budowlańcy wykończenia wnętrz. Mikrofirmy znikają po cichu, bez rozgłosu, rozpraw i wniosków w sądach. Prawdziwy efekt pandemii COVID-19 na polską gospodarkę zobaczymy pewnie w kolejnych miesiącach. Na koniec 2020 roku i w I kwartale 2021 roku.

Wielu przedsiębiorców z premedytacją wstrzymało się przed złożeniem w sądzie oficjalnego wniosku o upadłość czy restrukturyzację. Bowiem to przekreśliłoby definitywnie jakąkolwiek szansę na rządowe wsparcie. Mimo że zdawano sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Pozbawione rządowych pieniędzy mogą w najbliższych kilkunastu miesiącach powiększyć statystyki upadłościowe, restrukturyzacyjne czy likwidacyjne.

Pocieszające jest to, że stopa bezrobocia nie wzrasta tak gwałtownie i drastycznie jak się spodziewano, również spadek PKB jest mniejszy od spodziewanego. To sygnał, że nie sprawdziły się prognozy większości ekonomistów, a sam kryzys nie przybrał tak czarnej firmy, jakiej się spodziewano.

 

Czym jest Corona Index?

Corona Index firmy Bisnode jest platformą opartą na danych zebranych i publikowanych w czasie rzeczywistym. Źródłem danych są jawne, publiczno-prawne rejestry. Dane pokazują wpływ COVID-19 na gospodarki krajów europejskich pod względem  liczby bankructw, czy osób zagrożonych bezrobociem wynikającym z upadłości.

 

Zapisz sie do newslettera Bisnode!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Bisnode na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej