Artykuły

W Bisnode stawiamy na kobiety!

17 lis 2020

W Polsce kobiety stanowią 51,6 proc. ogółu społeczeństwa i ponad 50 proc. ludności w wieku produkcyjnym. Przedsiębiorczość kobiet w naszym kraju jest na jednym z wyższych miejsc w Unii Europejskiej (dziewiąte). Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w całkowitej ich liczbie wynosi 33 proc. wobec 31 proc. w Unii Europejskiej , co oznacza, że co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Wskaźnik ten z roku na rok jest wyższy i wyższy. mimo wszystko potencjał przedsiębiorczości jest znaczący, choć z pewnych powodów nie jest realizowany. Panie, na ogół lepiej wykształcone niż mężczyźni, dostrzegają szanse na rozpoczęcie działalności

 

Z czego wynika zjawisko rosnącej przedsiębiorczości kobiet w dzisiejszym biznesie? Co sprawia, że Polski coraz lepiej wypadają na tle krajów zachodnich?

 

Awans Polek, mierzony ich aktywnością biznesową wynika przede wszystkim z ich rosnącej świadomości i umiejętności urzeczywistnienia marzeń i planów. Faktem bezspornym jest to, że w polskim biznesie coraz większą rolę odgrywają kobiety. To niezmiernie cieszy. Dzięki wrodzonej empatii, intuicji, umiejętności planowania zadań, spokoju ducha, i bardzo dobremu organizowaniu czasu pracy częściej doprowadzają do realizacji pomysłów i racjonalniej uzasadniają podejmowane decyzje. Doświadczenie uczy, że zróżnicowane kulturowo, pod względem wieku, płci i doświadczenia zespoły osiągają lepsze wyniki niż zespoły jednolite. Ponadto większa liczba kobiet na stanowiskach zarządczych i kierowniczych dobrze wpływa na funkcjonowanie firmy. Równowaga płci jest też korzystna w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi.

 

Nie należy zapominać o tym, że poza oficjalnymi rejestrami pokazującymi właścicielki firmy i panie zarządzające firmami istnieje ogrom kobiet, które z wielkim powodzeniem funkcjonują poza oficjalnymi rejestrami. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Panie, które z sukcesami zarządzają niemałymi zespołami działów marketingu, sprzedaży, public relations. To nie wszystko, doświadczenie podpowiada wyniesione z codziennej pracy, pozwala na stwierdzenie, że rośnie odsetek pań, które pracują czy wręcz kierują pracą osób w branżach zarezerwowanych, wydawać by się mogło wyłącznie dla mężczyzn. Coraz więcej kobiet w budowlance, transporcie, branży zbrojeniowej, czy wreszcie ciężkiej produkcji przemysłowej.

 

Jedyny kłopot z Paniami jest taki, że nie chcą lub nie potrafią chwalić się swoimi sukcesami. Ale i na to przyjdzie czas.

 

W krajach zachodnich, w tym przede wszystkim skandynawskich w ostatnich latach znacząco spadła rola kobiet w biznesie. W Polsce przeciwnie. Z czego może to wynikać? Co stoi za danymi?

 

Przekonany jestem, że w krajach wysokorozwiniętych, dyskusja, która dzisiaj toczy się na polskim rynku, odbyła się dwie, może trzy dekady wstecz. W Szwecji, Danii czy Norwegii wielkim nietaktem jest pytanie o płeć, wiek czy pochodzenie. Niewielki odsetek pań w zestawieniu z Polska piastujących najwyższe stanowiska w firmach z całą pewności nie wynika ze stawianych im barier ze względu na płeć. Może być wynikiem ich własnego wyboru. Pozostawionej decyzji, prawa, z którego korzystają. Realizują się w domu, ponieważ już sukces zawodowym osiągnęły i się nim nasyciły.

 

Będąc w Szwecji w dzielnicy biurowej, tym co rzuca się w oczy to nie tylko ogromna liczba pracujących kobiet, także osób w wieku przed emerytalnym, które pozostają aktywne zawodowo i pracują na odpowiedzialnych stanowiskach. Są osobami decyzyjnymi.  To jest naprawdę piękne, ideał, do którego Polska powinna równać.

 

Dlaczego firmy kobiece z Europy środkowej, zwłaszcza z Polski, Węgier, Słowenii i Austrii tak dobrze wypadają na tle Europy, jeśli chodzi o ich wpływ na gospodarkę?

 

Decyzje kobiet o tworzeniu własnych firm są najczęściej podyktowane potrzebą rozwoju osobistego, silnego imperatywu sprawczego i wyjątkową zdolnością wychwytywania potrzeb klienta z lokalnego rynku. Pomaga intuicja, umiejętność obserwacji i empatii, kreatywności i wszechstronność.

 

Wbrew pozorom Polki, podobnie jak kobiety z krajów Europy środkowej zakładają firmę nie kierują się wskaźnikiem bezrobocia. Do sukcesu popycha je chęć osobistego rozwoju, niezależność i samorealizacji. Właścicielki firm, to w większej części Panie, które wcześniej pracowały zawodowo, bywa, że doświadczenie zbierały w międzynarodowych korporacjach. Świadome, wykształcone i głodne sukcesu wypracowanego pod „własnym szyldem”, na własny rachunek i konto. Mające doświadczenie i własne wnioski. Własna firma daje możliwość nienormowanego czasu pracy, a z tym w korporacjach bywa różnie. Więc prowadzenie własnego interesu łatwiej pogodzić z obowiązkami rodzinnymi i rolą „niezastąpionej” mamy.

 

Największą korzyścią płynąca z większej aktywności Pań w biznesie, poza tymi oczywistymi jest zmiana zachodząca w tradycyjnym modelu postrzegania rodziny. Zmiany w myśleniu. Przed wszystkich mężczyzn, którzy coraz częściej dopuszczają myśl, że to kobieta zarabia więcej i w rozumieniu tradycyjnym jest głową rodziny. Rodzi się partnerstwo i zanik skostniałego modelu, opartego na jednostronnym kierunku. 

 

W Bisnode stawiamy na kobiety

 

W polskim biznesie coraz więcej przekonania, że szczęśliwy i spokojny rodzic, to także wiarygodny i odpowiedzialny pracownik. Dlatego należy mu się wsparcie. Bisnode prowadzący od lat prorodzinną politykę stanowić może wzór dla wielu, mniejszych i większych firm w Polsce.

 

Firmy, które zdecydowały się na wyciągnięcie pomocnej dłoni rodzinom pracowników nie żałują. Wprowadzając przyjazne matkom rozwiązania, mają z tego tylko same korzyści. W strategię Bisnode wpisana jest pomoc przedsiębiorcy, to także oznacza, że firma jest otwarta na pomoc własnym pracownikom. Do najbardziej popularnych rozwiązań należą elastyczne godziny pracy i świadczenia socjalne, ale coraz częściej zdarzają się również dodatkowe urlopy, możliwość pracy zdalnej, świadczenia finansowe i rzeczowe czy imprezy firmowe z okazji Dnia Dziecka czy Dnia Rodziny. Dobra atmosfera, często odczuwalna też jako rodzinna, na którą wpływa między innymi przyjazne podejście do młodych rodziców, przekłada się oczywiście na jakość pracy i zmniejsza rotacje pracowników. Trzeba wiedzieć, że tylko w Bisnode Polska z blisko 200 zatrudnionych pracowników, ponad 65 proc. stanowią kobiety, którym w razie potrzeby umożliwia się pracę zdalną.

 

infografika kobiety w Bisnode.png

Zapisz sie do newslettera Bisnode!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!