Artykuły Smart Data Raporty

W Niemczech spodziewana fala bankructw

15 lut 2021

Niemieckim przedsiębiorstwom nie udało się suchą nogą przejść przez kryzys związany z COVID-19. Gospodarka Niemiec bliska jest załamania. Spada PKB, firmy tracą płynność. Rentowność bliska zeru. Mimo szczepień, gwałtownego spadku liczby nowych przypadków koronawirusa rząd nie zapowiada łagodzić restrykcji i zawieszenia lockdownu. 

  • Jak wygląda dzisiaj gospodarka Niemiec?
  • Jak zła jest sytuacja niemieckich firm?
  • Którym z branż grozi fala bankructw?

Recesja w Niemczech. Spadek PKB.

Pandemia koronawirusa uderzyła w gospodarkę poszczególnych państw. Recesji nie uniknęły silne gospodarczo Niemcy. Rok 2020 przyniósł najgłębszy od ponad dziesięciu lat spadek produktu krajowego brutto naszych zachodnich sąsiadów. Gospodarka Niemiec spadła do poziomu - 5 proc. za sprawą polityki rządu i kolejnych następujących po sobie lockdownów. W 2019 roku największa gospodarka starego kontynentu urosła zaledwie o 0,6 proc. Ujemną dynamikę PKB Niemcy po raz ostatni odnotowały jedenaście lat temu. Wówczas produkt krajowy netto w skali roku spadł aż o 5,7 proc. W ujęciu nominalnym PKB Niemiec oszacowano na 3 330 mld euro. To ponad 120 mld mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ubiegłym roku o ponad pół miliona zmalała także liczba osób pracujących. Jeszcze w styczniu 2021 roku liczbę pracujących na etacie w niemieckich firmach pracowników szacowano na blisko 45 mln, co stanowi 1 proc. spadek w porównaniu do 2019 roku. Mało tego, według federalnego urzędu statystycznego, w Niemczech o blisko 6 proc. spadła prywatna konsumpcja, eksport firm z Niemiec o 10 proc., import towarów o 8,6 proc.

Źródło: Bisnode A Dun & Bradstreet Company.

Spodziewana fala bankructw

Spowolnienie gospodarcze odbija się na kondycji przedsiębiorstw. Niemiecki rząd, w celu zapobiegania negatywnym skutkom COVID-19, wdrożył szereg rozwiązań ratujących tamtejsze firmy. Z tytułu rekompensat za poniesione straty i rozbudowanej polityki wspierającej lokalny biznes, niemiecki rząd odnotował pierwszy od niemal dekady deficyt budżetowy. Według wstępnych danych Niemcy rok 2020 zamknęli z blisko 158 mld euro na minusie, co stanowi 4,8 proc. PKB. Z tego lwią część pochłonęły dopłaty bezpośrednie dla przedsiębiorców.

W pierwszym kwartale roku ubiegłego, istotnym zmianom uległo prawo upadłościowe, które w praktyce terminowo zawiesiło możliwość ogłoszenia bankructwa. Formalnie przepisy obowiązują do połowy lutego. Wygląda na to, że pomoc rządowa zostanie wydłużona. Przynajmniej do czasu wrześniowych wyborów parlamentarnych w 2021 roku. Żadna z działających dzisiaj partii, w roku wyborczym nie zdecyduje się na odcięcie środków pomocowych dla przedsiębiorców. Co nie oznacza, że taka sytuacja koniec końców nie nastąpi. Dzisiaj mamy do czynienia z tykającą bombą, z opóźnionym zapłonem.  

Wedle ostrożnych szacunków niemieckich ekspertów, w bieżącym roku w Niemczech można spodziewać się ponad 100 tys. likwidacji i upadłości firm. Na to muszą być szczególnie wyczuleni polscy przedsiębiorcy współpracującymi z Niemcami.

Co za tym idzie, może pojawić się problem z kontrahentami z za naszej zachodniej granicy. Zabezpieczeniem roszczeń, odzyskaniem należności, terminową płatnością. Także zmianami dotyczącymi zmian w strukturze własności firmy, co wiąże się ze zmianą formy i warunków współpracy, a także utrudnionym kontaktem.

Nie są to czcze pogróżki. Naukowy Instytut Ekonomiczny IFO z Monachium, w jednym ze swoich opracowań poinformował, że w Niemczech lockdown może zostać wydłużony o kolejne pół roku. Oznacza to, że gospodarka Niemiec będzie zamknięta w mniejszym lub większym stopniu do końca wakacji. Jednocześnie niemieccy przedsiębiorcy prognozują, że ich firmom potrzeba minimum pełnych dwunastu miesięcy na to, aby powrócić do pełnej operatywności.

Niemcy głównym partnerem handlowym Polski

Tym bardziej, że Polska jest piątym głównym dostawcą towarów do Niemiec i jednocześnie siódmym największym odbiorcą niemieckich produktów. Niemcy odpowiadają za prawie 30 proc. polskiego eksportu i 21 proc. importu. W 2019 roku bilans handlowy pomiędzy Polską a Niemcami zamknął się nadwyżką. Polska wyeksportowała do Niemiec towary na kwotę 61,8 mld EUR, natomiast nabyła z Niemiec towary o łącznej wartości 47,1 mld EUR.

Co pozwala na stwierdzenie, że Niemcy to główny partner handlowy Polski, a potencjalny wpływ koronawirusa na nasze dwustronne relacje gospodarcze jest kluczowy dla wyników polskiego eksportu.

Rząd federalny w swojej twardej postawie wydaje się być nieugięty. Nawet mimo wyraźnego spadku liczby nowych zakażeń. Nadziei na poprawę sytuacji nie daje kulejący w każdym z krajów Unii Europejskiej program szczepień. Na dzisiaj, rząd przyjął kolejny pakiet pomocowy w walce z wirusem. Najbiedniejsi obywatele, jak i rodziny posiadające dzieci otrzymają jednorazową pomoc w wysokości 150 Euro. Restauratorzy mogą liczyć na dodatkowe ulgi podatkowe i utrzymanie w dłuższej perspektywie czasu obniżonego do 7 proc. VAT.

 

 

Nowy model oceny scoringowej

Bisnode A Dun & Bradstreet Company poprzez swoją charakterystykę i profil działalności w naturalny sposób wpisuje się w wsparcie polskich przedsiębiorców. Szczególnie w kontekście ich współpracy z zagranicznymi kontrahentami. W codziennej działalności promuje zasadę przejrzystości, transparentności i wiarygodności w biznesie. W swoim portfelu ma szereg narzędzi i usług, które każdego dnia pomagają polskim eksporterom weryfikować ich kontrahentów, minimalizować ryzyko współpracy jak również zdobywać rynek poprzez dotarcie do nowych podmiotów nie tylko z Niemiec jak i z całego świata.

W celu poprawy bezpieczeństwa współpracy, Bisnode A Dun & Bradstreet Company wprowadził na rynku niemieckim nowy model oceny scoringowy dla tamtejszych firm. Ma to związek z diametralną zmiana środowiska gospodarczego, w którym funkcjonują niemieckie firmy.

Nowy model oceny scoringowej o 38 proc. zwiększa skuteczność przewidywania tego, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości względem badanego podmiotu. Konkretnie oznacza to, że będziemy mogli jeszcze bardziej skuteczniej wyznaczać granice w procesie podejmowania decyzji i dbać o bezpieczeństwo twojego biznesu. Ściśle wiąże się to, z polepszeniem modelu prognozującego upadłości firm w kolejnych dwunastu miesiącach, jak również typowaniem potencjalnych bankrutów.

Dodatkowo, nowym model scoringowy upraszcza i standaryzuje rekomendacje limitu kredytowego. D&B Maximum Credit (MCR) definiuje się jako maksymalną, zalecaną kwotę odroczonej i bezpiecznej transakcji, rekomendowaną przez Dun & Bradstreet dla firm na podstawie miesięcznego terminu spłaty.

Więcej informacji

https://www.bisnode.de/neue-scorecard/

Tomasz Starzyk

Bisnode A Dun & Bradstreet Company

Masz problemy z terminowymi płatnościami od swoich kontrahentów, a może podpisujesz nową dużą umowę z firmą z polski lub zagranicy albo po prostu szukasz nowych klientów B2B?

Jeżeli tak zapoznaj się z naszym sklepem internetowym oferującym dokładne i wiarygodne raporty o firmach z Polski i za granicy za niewielką cenę. Oprzyj swoje decyzje na danych!

Sprawdź

Rozwiązania

Dbasz o swoją firmę?

Oprzyj decyzje biznesowe na wiarygodnym źródle - sprawdź raport handlowy o dowolnej firmie z Polski lub z Europy dostępny online.
Sprawdź!

Zapisz sie do newslettera Bisnode!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!