Raport Dun & Bradstreet: Wartość polskiego rynku HoReCa w 2017 roku

07 gru 2017

Wartość polskiego rynku HoReCa szacowana jest na nieco ponad 25 mld zł.

Średnio każdego roku rośnie w granicach od 4 do 5 proc., co tylko potwierdza ogromny potencjał branży. Jest to bez wątpienia efekt rosnącej liczby konsumentów, którzy korzystają z usług gastronomicznych i hotelarskich oraz wzrostu ich dochodów.

Sukcesu upatruje się głównie w dwóch czynnikach. W szybkim wzroście płac, wynikającym z ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej, oraz w polityce społecznej rządu. To napełnia restauracje klientami, pozwala Polakom podróżować nie tylko częściej ale przede wszystkim korzystać z rosnącej bazy noclegowej. Trend ten przyszedł do nas z wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Zauważamy go nie tylko w Polsce, lecz także w pozostałych krajach regionu: Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii czy Chorwacji. W Polsce jest on determinowany bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie), wzrostem wynagrodzeń a także środkami z programu 500 plus.

Wydaje się więc, że przyszłość branży HoReCa może być postrzegana optymistycznie. Prawdopodobnie jest to dopiero początek dobrej passy. Dlatego też w kolejnych latach należy oczekiwać dalszego rozwoju takich firm. Pozytywnym aspektem dla tego rynku jest również fakt, że Polacy w porównaniu do swoich zachodnich, czy nawet południowych, sąsiadów, wciąż przeznaczają na wydatki związane z konsumpcją poza domem relatywnie mniej pieniędzy. Według danych Eurostatu, Polacy wydają zaledwie 3,2% budżetów domowych na usługi hotelowe i restauracyjne, dla porównania Czesi przeznaczają na takie wydatki 8,4%, Niemcy 5,3% a Słowacy 5,4%. Rośnie również popularność firm cateringowych, szczególnie specjalizujących się w daniach dietetycznych. Nie bez kozery oczekuje się, że wraz ze wzrostem dochodów Polacy przeznaczali będą na gastronomię coraz większą część swoich budżetów. Goniąc tym samym bardziej rozwinięte rynki światowe, w tym przede wszystkim europejskiej.

Trend wzrostowy widoczny jest nie tylko w liczbie klientów rynku HoReCa, ale także w częstotliwości odwiedzin. Dzisiaj już niemal połowa Polaków korzysta z usług gastronomicznych. Stwierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie w danych z roku ubiegłego, który był bardzo dobrym czasem dla konsumpcji i gastronomii. Polacy chętnie odwiedzają zarówno placówki najbardziej znanych sieci, jak i lokale niezależne. Do tych drugich należą np. modne food trucki, bary i restauracje slow-food czy o wąskiej specjalizacji, np. wegańskie czy kuchni świata. Ten ostatni czynnik jest coraz bardziej zauważalny w związku z rosnącą świadomością społeczeństwa w kwestii zdrowego stylu życia.

Pomimo tych sprzyjających okoliczności, kondycja finansowa polskich barów i restauracji nie jest zbyt dobra.

Wiele ma kłopot z bieżącą płynnością finansową, zalega z płatnościami wobec banków, dostawców i kontrahentów. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Dun & Bradstreet Polska. - Badanie wykazało, że w połowie maja br. ponad połowa z 18 tys. firm gastronomicznych jest w słabej sytuacji finansowej, a 6 proc. z badanych lokali ─ bardzo złej kondycji finansowej. Tym samym zaledwie 12 proc. znajduje się w  doskonałej i 26 proc. w dobrej kondycji finansowej.

W sumie łączna wartość zaległych zobowiązań firm z branży HoReCa zarejestrowanych w bazach BIG InfoMonitor i BIK (przeterminowanych powyżej 60 dni i przewyższających kwotę 500 zł) wynosi w sumie 1,34 mld zł, z czego zdecydowana większość ─ 92,8% to zaległości z tytułu niespłacanych w terminie kredytów bankowych.

Dodatkowo wśród firm z branży HoReCa odsetek firm posiadających przeterminowane zobowiązania kredytowe i pozakredytowe wynosi 4,75 proc., przy średniej dla ogółu branż 4,1 proc. Przy czym w dziale zakwaterowanie – 2,13 proc., zaś w dziale gastronomia już 5,71 proc.– mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.─ Zatem sytuacja wśród poszczególnych branż wchodzących w skład HoReCa jest zróżnicowana. Najwięcej firm z przeterminowanymi zobowiązaniami to stacjonarne restauracje, najmniej takich firm można znaleźć w branży obiektów turystycznych – dodaje prof. Rogowski.

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Dun & Bradstreet
Sprawdź

Formularz newsletter

Zapisz się do newslettera Bisnode Polska

Newsletter jest skierowany do wszystkich zainteresowanych aktualnościami i analizami rynkowymi, trendami w nowoczesnych technologiach i zarządzaniu danymi oraz tych, którzy interesują się Smart Data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.