Analizy Raporty

Dun & Bradstreet jako lider rynku analizy i zastosowania danych w Polsce i w UE prezentuje zasady wysyłki oferty handlowej drogą elektroniczną w kontekście obecnych przepisów.

23 mar 2018

Wysyłka oferty handlowej drogą elektroniczną (e-mailing) - zasady i regulacje.

 

Dun & Bradstreet zajmuje się danymi i ich analizą w oddziałach na terenie całej UE. Mamy wielkie doświadczenie, którym lubimy się dzielić - dlatego publikujemy poradnik dotyczący wysyłki oferty handlowej drogą elektroniczną. Zobacz do kogo możesz wysłać e-mailing, a od kogo potrzebne będzie zebranie odpowiednich zgód.

Jesteśmy obecni w 18 krajach, gdzie pomagamy firmom zdobywać nowych klientów i utrzymywać bezpieczne relacje biznesowe przez cały okres współpracy.

Ponad 150.000 klientów korzysta z naszych rozwiązań. Wspieramy ich w zarządzaniu własnymi danymi, minimalizowaniu ryzyka oraz wzmacniamy ich zdolności decyzyjne – w efekcie zwiększamy ich sprzedaż i przychody.

Nasza baza danych jest unikalna. Zawiera ogrom informacji na temat firm, osób fizycznych, nieruchomości i pojazdów w Europie.

W Polsce jesteśmy obecni od 1993 roku – początkowo jako D&B Poland oraz HBI Polska. W 2011 roku do Grupy dołączyła marka Soliditet Polska. W 2013 roku w wyniku konsolidacji wszystkie spółki zostały połączone pod jednym szyldem – Dun & Bradstreet Polska.

 

Więcej o Dun & Bradstreet

 

Wysyłanie oferty handlowej drogą elektroniczną (e-mailing).

Podstawowe pytanie brzmi: do kogo możemy adresować e-mailing z ofertą handlową? 

Przed rozpoczęciem masowej wysyłki e-maili z ofertą handlową warto upewnić się czy swoją wysyłkę zaplanowaliśmy zgodnie z prawem. Prawo w tej kwestii ulegało zmianom, a otrzymujący e-maile często dzwonią z pretensjami, że nie wyrażali zgody na otrzymanie takiej oferty.

Kiedy zatem musimy uzyskać od określonych adresatów poczty elektronicznej zgodę związaną z kierowanym do nich e-mailingiem marketingowym, a kiedy nie? Jakie konkretnie zgody powinniśmy zebrać?

Postaramy się to wytłmaczyć w poniższym tekście oraz na infografice.

 

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

JEŻELI WYSYŁAMY DO:

osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG) Przykład takiego adresu to: aneta.kowalska@Dun & Bradstreet.com

Osób fizycznych pozasłużbowo (adres e-mail nie związany z wykonywanymi przez daną osobę obowiązkami) oraz osób fizycznych występujących jako konsument. Przykład takiego adresu to: aneta.kowalska@gmail.com

TO ZGODA NA PRETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH JEST WYMAGANA.

 

JEŻELI NATOMIAST WYSYŁAMY DO:

Wszelkich jednostek organizacyjnych, niezależnie od tego, czy posiadają one osobowość prawną oraz do osób fizycznych prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG) na adresy takie jak: np. info@Dun & Bradstreet.com;  info@firma.anetakowalska.pl*

TO ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH  MARKETINGOWYCH NIE JEST WYMAGANA.

 

Zgoda na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej.

JEŻELI WYSYŁAMY DO:

Osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG). Przykład takiego adresu to: info@firma.anetakowalska.pl

Osób fizycznych służbowo, tj. osób kontaktowych po stronie osoby prawnej/ przedsiębiorcy, członków organów spółek prawa handlowego (ewentualnie innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS), wspólników takich spółek. Przykład takiego adresu to: aneta.kowalska@Dun & Bradstreet.com

Osób fizycznych pozasłużbowo (adres e-mail nie związany z wykonywanymi przez daną osobę obowiązkami) oraz osób fizycznych występujących jako konsumenci. Przykład takiego adresu to: aneta.kowalska@gmail.com

TO ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH  MARKETINGOWYCH JEST WYMAGANA.

 

JEŻELI NATOMIAST WYSYŁAMY DO:

Wszelkich jednostek organizacyjnych, niezależnie od tego, czy posiadają one osobowość prawną. Przykład takiego adresu to: info@Dun & Bradstreet.com

TO ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH  MARKETINGOWYCH NIE JEST WYMAGANA.

 

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów w celu marketingu bezpośredniego.

JEŻELI WYSYŁAMY DO:

Wszelkich jednostek organizacyjnych, niezależnie od tego, czy posiadają one osobowość prawną (w tym spółek, stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych).

Osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG).

Osób fizycznych służbowo, tj. osób kontaktowych po stronie osoby prawnej/ przedsiębiorcy, członków organów spółek prawa handlowego (ewentualnie innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS), wspólników takich spółek.

Osób fizycznych pozasłużbowo (adres e-mail nie związany z wykonywanymi przez daną osobę obowiązkami) oraz osób fizycznych występujących jako konsumenci.

Oraz gdy wykorzystujemy telefony stacjonarne, telefony komórkowe, tablety, komputery, faksy do celów marketingu bezpośredniego.

TO ZGODA NA UŻYWANIE TELEKOMUNIKCYJNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO JEST WYMAGANA.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapoznaj się z podstawą prawną.

*Zgodnie z art. 39b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168) do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy. Powyższe oznacza m. in., iż brak jest konieczności spełnienia jednej z przesłanek dopuszczalność przetwarzania danych osobowych, określonych przez art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.

 UWAGA: Proszę jednocześnie zwrócić szczególną uwagę, iż powyższe wyłączenie dotyczy jedynie udostępnianych przez CEIDG jawnych danych i informacji. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o dane kontaktowe, takie jak firmowy adres e-mail, to będą one jawnie udostępnione w CEIDG, jeżeli przedsiębiorca nie wyraził sprzeciwu. Taki sprzeciw może zostać jednak złożony już po ich ujawnieniu w CEIDG, więc zbieranie, a następnie wykorzystywanie firmowych adresów e-mail w celach marketingowych wiąże się z koniecznością ciągłego weryfikowania zebranych danych oraz ryzykiem, że posiadane dane kontaktowe nie będą w pewnym momencie jawne w CEIDG.

Formularz newsletter

Zapisz się do newslettera Bisnode Polska

Newsletter jest skierowany do wszystkich zainteresowanych aktualnościami i analizami rynkowymi, trendami w nowoczesnych technologiach i zarządzaniu danymi oraz tych, którzy interesują się Smart Data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Dun & Bradstreet
Sprawdź