Artykuły Raporty

Wywiad gospodarczy - kompleksowe informacje o firmach

Wywiadownie gospodarcze to instytucje zajmujące się zdobywaniem kompleksowych informacji na temat firm i ich analizowanie na rzecz swoich klientów. Wszystko to ma na celu ograniczenie ryzyka związanego ze współpracą firmy z innymi przedsiębiorstwami. Głównym celem działalności wywiadowni gospodarczych jest umożliwianie swoim klientom trafnych decyzji biznesowych poprzez zarządzanie ryzykiem biznesowym oraz minimalizowanie ryzyka współpracy z firmami, które nie są wiarygodne, minimalizowanie ryzyka, a tym samym unikanie strat finansowych.

Podstawowym produktem każdej wywiadowni gospodarczej jest raport handlowy, jednak w zależności od wywiadowni, może oferować również bazy danych firm, przygotowywać własne analizy rynkowe, prowadzić programy monitorowania należności.

Z jakich źródeł korzysta wywiadownia gospodarcza?

Wywiadownie gospodarcze korzystają z różnych źródeł informacji. Są to przede wszystkim sądy gospodarcze i krajowy rejestr sądowy.

Znając skostniałą strukturę sądów gospodarczych musimy liczyć się ze znaczną i niepotrzebną stratą czasu trwonionego w kolejkach po akta sądowe. Poza tym w aktach znajdziemy tylko wyniki finansowe spółki bez jej oceny. Więc otrzymamy dane pokazujące niepełny obraz badanego podmiotu.

Dane rejestrowe  
Dane rejestrowe KRS, Ewidencja działalności gospodarczej
Udziałowcy, reprezentacja firmy KRS, Ewidencja działalności gospodarczej, MSiG
Sprawozdania finansowe KRS, Monitor Polski B, bezp.
Zdarzenia prawne KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy
Dane nierejestrowe  
Informacje prasowe Monitoring prasy
Opóźnione płatności Programy branżowe - International Payment Monitor
Dane marketingowe Wywiad z firmą, strony www
Banki obsługujące

Wywiad z firmą

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.

Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. Wywiad gospodarczy należy odróżnić od szpiegostwa, przez które rozumie się próbę uzyskania dostępu do tajnych informacji przy użyciu prawnie niedozwolonych środków. Informacje pozyskiwane przez wywiad gospodarczy mogą być również wykorzystywane przez wywiady różnych krajów np. w celach wojskowych.

Lubisz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z naszymi wiadomościami, artykułami i analizami

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.