Artykuły Smart Data Raporty

Zachowania płatnicze firm w czasie pandemii - raport

15 cze 2021

Zachowania płatnicze firm w czasie pandemii, czyli „PAYMENT STUDY 2021”


„Payment Study 2021” – raport badający płatności firm na świecie w 2020 roku. Jego celem jest nakreślenie międzynarodowego obrazu praktyk płatniczych firm, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na bieżącą działalność gospodarczą. W raporcie uwzględniono zachowanie płatnicze przedsiębiorców czterech kontynentów: Azji, Ameryki Północnej, Europy i Afryki.
W szczególności z kontynentalnych Chin, a także Tajwanu, Hongkongu. Filipin, Singapuru, Tajlandii, Indii, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z Europy: Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Słowenii, Finlandii, Rosji, Turcji, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Szwecji, Węgier, Danii, Polski. Egiptu.
Każdy rynek został szczegółowo zbadany, a z agregowane dane porównane z analogicznymi okresami lat minionych z uwzględnieniem wielkości firmy i branży, w której działają.


ŹRÓDŁO DANYCH I METODOLOGIA


Dane przedstawione w niniejszym opracowaniu pochodzą z międzynarodowego programu DunTrade®. Pozwalającego na stały monitoring płatności, sprawdzenie terminowości regulowania należności przez kontrahentów i zabezpieczenie firmy przez problemami wynikającymi z opóźnień w płatnościach.
Stopień płatności firmy zdefiniowany został wartością wskaźnikiem D&B Paydex®. Obrazującym moralność płatniczą badanego podmiotu względem wybranych dostawców, którzy uczestniczą w programie monitoringu płatności Dun&Bradstreet. Umożliwia to ocenę stopnia opóźnień w realizacji płatności jako referencję dla oceny przyszłych zachowań płatniczych podmiotu. W przypadku firm publikujących dane finansowe, wartość płatności zarejestrowanych w programie jest skalowana do obrotu firm oraz wzięta pod uwagę jest średnia rotacja zachowań krótkoterminowych firm.


ANALIZA PŁATNOŚCI


W nowej edycji raportu „Payment Study 2021” znajdują się dane z dziewięciu rynków azjatyckich, co pozwoliło określić różnice w zachowaniu płatniczym przedsiębiorców z różnych krajów. Analiza obejmuje okres od 2018 roku do końca 2020 roku. W Azji najlepszymi płatnikami od lat są przedsiębiorcy z Tajwanu, gdzie mimo 2,6 proc. spadku, aż 72,5 proc. przedsiębiorców w terminie reguluje swoje zobowiązania względem kontrahentów. Pod tym względem nieznacznie gorzej prezentują się przedsiębiorcy z Filipin i Tajlandii. Na przeciwległym biegunie znalazły się firmy z Izraela, gdzie zaledwie 16,2 proc. płaci w terminie. Nie wiele lepiej jest w Chinach i Hongkongu.
W Ameryce pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na zachowania płatnicze przedsiębiorców. Na koniec 2019 roku odsetek firm, które płaciły w terminie w Stanach Zjednoczonych sięgnął poziomu 54,9 proc., w Kanadzie – 31,3 proc. i w Meksyku – 49,9 proc. Jednak już pod koniec 2020 roku w Meksyku odsetek terminowych płatników spadł do poziomu 48,8 proc. a w Kanadzie do 31 proc.
W Europie najlepszymi płatnikami w 2020 roku są przedsiębiorcy z Danii (88,6 proc.), z Polski (76 proc.) i Holandii (75 proc.). Na południu Europy najlepszy wynik na koniec IV kwartału 2020 roku osiągnęły firmy z Węgier (66,6 proc.), Turcji (58,3 proc.) i Słowenii. Generalnie widać wyraźnie znaczną różnicę między zachowaniem przedsiębiorców z północy i południa. Północni przedsiębiorcy mają zdecydowanie większą skłonność i imperatyw moralny do terminowego regulowania swoich zobowiązań względem kontrahentów.


Pełną wersję raportu „PAYMENT STUDY 2021” możesz pobrać tutaj.

Raport


Dun & Bradstreet jest wiodącym globalnym dostawcą danych i analiz. Nasze rozwiązania umożliwiają firmom na całym świecie poprawę procesów decyzyjnych i wyników biznesowych. Baza danych Dun & Bradstreet napędza rozwiązania i dostarcza informacji, które umożliwiają klientom zwiększenie przychodów, obniżenie kosztów, ograniczenie ryzyka i poprawę ich działalności. Od 1841 roku, firmy każdej wielkości polegają na rozwiązaniach oferowanych przez Dun & Bradstreet, które pomagają im zarządzać ryzykiem i odkrywać nowe możliwości biznesowe. Dun & Bradstreet w Polsce pomaga przedsiębiorcom od ponad 25 lat.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej