Artykuły Raporty

Zarządzanie relacjami biznesowymi

Do zarządzania relacjami biznesowymi można podejść w dwójnasób. Zagadnienie to może odnosić się zarówno:

 1. do określenia wewnętrznych procesów i procedur funkcjonujących
  w przedsiębiorstwie,
 2. jak i zewnętrznych, czyli stosunków z otoczeniem, takim jak klienci czy konkurencja.

 

Z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania firmy ważne jest, aby oba te rodzaje relacji były odpowiednio usystematyzowane, spójne i prowadzone według jednego określonego wzoru.

Zarządzanie relacjami biznesowymi w przedsiębiorstwie leży w kompetencjach kadry zarządzającej, która, na podstawie danych uzyskanych od delegowanych pracowników czy różnego rodzaju badań i analiz, powinna odpowiednio określić strategię rozwoju, która ma być realizowana przez firmę.

Struktura usprawniająca pracę

Jednak najbardziej istotnym procesem, na którym powinna skupić się kadra kierownicza, jest ten dokonujący się na poziomie wykonawczym. Po określeniu jasnych celów i środków potrzebnych do realizacji procesów konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie struktury i systemu działania na poszczególnych poziomach organizacji. Wszystkie nakreślone powyżej zadania są konieczne do zbudowania relacji zarówno z konsumentami, do których skierowana jest Twoja oferta, jak i partnerami, z którymi realizujesz założenia swojego przedsiębiorstwa.

W Dun & Bradstreet jesteśmy świadomi wagi tego zagadnienia, dostarczamy zatem narzędzia i rozwiązania, które pomogą Ci w budowaniu długoterminowych i przynoszących zyski relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami oraz partnerami biznesowymi.

Dzięki skorzystaniu z naszych usług, otrzymujesz następujące możliwości:

 1. uporządkowania posiadanych obecnie informacji i w razie takiej konieczności, ich aktualizację,
 2. przeanalizowania zachowań płatniczych swoich partnerów,
 3. jak również sprawdzania ich powiązań kapitałowych i osobowych.

Co ważne, aktualne i historyczne dane pozwolą Tobie również dostrzec tendencje zachodzące obecnie na rynku. Dzięki posiadaniu takich pełnych informacji zyskujesz, niezwykle istotną z biznesowego punktu widzenia, możliwość zaplanowania określonej i skutecznej strategii działań wobec zmieniających się na rynku okoliczności. Pozwoli to na takie ukierunkowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, aby było ono przygotowane do nowych realiów i mogło w nich sprawnie funkcjonować.

Korzystając z wspólnej wiedzy, będziemy w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Jakie jest grono moich najbardziej ryzykownych klientów?
 2. Czy i w jaki sposób mogę zautomatyzować procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie?
 3. Jakich środków i metod używać na bieżąco ze zmianami zachodzącymi wśród moich klientów?
 4. Którzy z moich partnerów biznesowych mogą mieć rzutujące na naszą współpracę problemy w najbliższej przyszłości?

Uzyskanie powyższych informacji jest kluczowe z punktu widzenia opracowania dalszej strategii poprawnego funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa.

Skuteczne zarządzanie relacjami w biznesie

Kolejną niezaprzeczalną zaletą właściwego zarządzania relacjami biznesowymi, tym razem z punktu widzenia relacji ”firma - klient” jest opracowanie takiej strategii, która posłuży maksymalizacji zysków oraz podniesieniu wartości rynkowej firmy. Ma to być efektem skupienia się na zdobyciu i utrzymaniu więzi z konsumentem. Szczególnie istotne jest, aby pozyskani klienci zachowali i nadal zacieśniali więzy z przedsiębiorstwem - daje to firmie pewną stabilność umożliwiającą przeniesienie energii na pozyskiwanie nowych odbiorców.

Marketing relacyjny – przydatne narzędzie

Aby w odpowiedni sposób zarządzać pozytywnymi relacjami z klientem, należy również wykazywać zainteresowanie nim firmy na przykład poprzez marketing relacyjny. W jego ramach powinniśmy:

 1. pozostawać w stałym kontakcie z klientem – bezpośrednim (jeśli jest to możliwe), mailowym (wysyłanie newsletterów, promocje tylko dla stałych klientów) czy w innej formie (na przykład drobne prezenty czy kartki świąteczne),
 2. dbać o ciągły rozwój oferowanego produktu na podstawie uwag od klientów – krótkie informacje na temat wprowadzonych nowych funkcjonalności powinny być do nich wysyłane, najczęściej drogą mailową,
 3. naprawiać błędy czy usuwać usterki sygnalizowane przez klientów,
 4. oferować pełną transparentność prowadzonych w określonych obszarach działań,
 5. prowadzić ciągły dialog z klientami i konsultować z nimi pomysły oraz tworzyć nowe koncepcje.

CRM – do czego służy?

Aby jak najbardziej uprościć, a jednocześnie uporządkować i usystematyzować proces zarządzania relacjami biznesowymi z klientami, warto korzystać w firmie z programów typu CRM (z ang. Customer Relationship Management), które mogą być dedykowane konkretnie konkretnemu przedsiębiorcy. Do niewątpliwych zalet tego typu oprogramowania należą:

 1. wzrost lojalności i satysfakcji klientów poprzez znajomość całej historii ich współpracy z firmą – dzięki temu nawet nowi pracownicy mają dostęp do tego typu wiedzy,
 2. usystematyzowanie i zautomatyzowanie, jak również pełna optymalizacja procesów biznesowych związanych z zarządzaniem relacjami biznesowymi z klientami,
 3. możliwość efektywnej i zgodnej ze stanem rzeczywistym segmentacji klientów oraz dostosowania do nich odpowiedniej formy przekazu,
 4. wymiana oraz integracja aktualnych i w pełni uzupełnionych danych o klientach
  w ramach całego przedsiębiorstwa,
 5. dokładniejsze profilowanie produktów i usług pod określony typ klienta i jego potrzeby,
 6. planowanie i zarządzanie usługami, a co za tym idzie również efektywniejsze zarządzanie zasobami firmy,
 7. pokaźne zwiększenie dokładności analiz oraz prognoz rynkowych,
 8. znaczące skrócenie cyklu sprzedaży,
 9. ostatecznie niebagatelne ograniczenie kosztów związanych z obsługą klienta.

Zarządzanie relacjami biznesowymi a indywidualne projekty systemowe

Dedykowany, indywidualny projekt systemu do zarządzania relacjami biznesowymi dlatego jest tak istotny, gdyż dobór zastosowanych narzędzi informatycznych i opcji uzależniony jest od specyfiki działania firmy i indywidualnych wymagań klienta. Ponadto powinien on być na tyle intuicyjny, aby jego wdrożenie w przedsiębiorstwie odbyło się w sposób sprawny i nie wymagający dużych nakładów czasu i środków. Również nowi pracownicy powinni szybko zaznajomić się z jego mechanizmami.

System zarządzania relacjami biznesowymi

Niezwykle istotne, aby informacje konieczne do stworzenia systemu zarządzania relacjami biznesowymi były przekazane przez osoby kompetentne i znające dokładnie specyfikę działalności konkretnej firmy. Przekazane wytyczne do stworzenia programu powinny być efektem współdziałania osób z różnych pionów przedsiębiorstwa po to, aby zaspokajał i uwzględniał on jak największą ilość potrzeb. Dzięki rozległym danym i szerokim informacjom dotyczącym zarządzaniu relacjami biznesowymi uzyskanym od Dun & Bradstreet zagadnienie to będzie realizowane w sposób planowy i prawidłowy oraz oparty o rzeczywiste przesłanki. Będzie to owocowało możliwością zaplanowania odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa procesów.

Lubisz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z naszymi wiadomościami, artykułami i analizami

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.