Artykuły Smart Data Raporty

Zerowy PIT – jakie zmiany nas czekają?

18 lis 2019

Zerowy PIT – jakie zmiany nas czekają?

Na początku 2019 roku Jarosław Kaczyński prezentując programowe propozycje PiSu wspomniał o „Piątce Kaczyńskiego”. Jednym z założeń planowanych zmian było wprowadzenie ulgi w postaci zwolnienia z podatków określonej grupy wiekowej – dokument o zmianie ustawy o podatku dochodowym, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, został podpisany w lipcu.

Nowelizacja ta, wzbogaca istniejące już ustawy o art. 21. ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, dalsze regulacje uwzględniono natomiast w art. 13 pkt 8 oraz art. 4 ustawy, która zmienia zwolnienie od podatku. Cel jest jeden: ułatwienie aktywizacji zawodowej.

Zerowy PIT – dla kogo?

Zerowy PIT, czyli tzw. „PIT dla młodych”, to udogodnienie przysługujące osobom poniżej 26. roku życia - dotyczy przychodów finansowych otrzymanych od dnia 1 sierpnia 2019 roku. By podmiot został zwolniony z opłacania podatku musi jednak spełnić konkretne warunki regulowane przez ustawę, mianowicie:

 

  • osoba chcąca skorzystać ze zwolnienia z opłacania podatku nie może mieć ukończonych 26 lat; ulga ma moc prawną do dnia urodzin – wszelkie dochody finansowe, które pojawią się po tej dacie podlegają automatycznemu opodatkowaniu,
  • podmiot musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź na mocy umowy zlecenie,
  • kwota przychodu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć 85 528,00 PLN.

Zwolnienie z podatku – nie dla wszystkich

Ustawa o zwolnieniu z opodatkowania dotyczy jedynie pracowników i zleceniobiorców, co oznacza, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, jak i młodzi przedsiębiorcy, nie podlegają wprowadzonym ulgom.

W związku z sugerowaną przez wielu niekonstytucyjnością przepisów, planowano wprowadzenie poprawki, która polepszałaby sytuację osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło oraz przedsiębiorców przed 26. rokiem życia - poprawka nie została jednak przyjęta.

Zwolnienie z podatku a status studenta

Osoby podlegające zwolnieniu z opodatkowania zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i dodatkowo posiadające status studenta, są obecnie w najlepszej sytuacji pod względem finansowym. Dlaczego? Wynagrodzenie wypłacane osobom spełniającym powyższe warunki nie jest pomniejszone o składki ZUS, ponieważ zleceniobiorcy nie muszą być zgłaszani do ubezpieczeń. Wartość wynagrodzenia brutto będzie zatem kwotą równoznaczną z wypłatą.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, które nie są studentami, i opłacają społeczne składki, otrzymają wynagrodzone w wysokości pensji osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Opodatkowanie pozostałych przychodów

Zwolnienie z podatków nie dotyczy wszystkich przychodów, według ustawy obejmuje bowiem tylko wynagrodzenia. Osoby spełniające warunki zawarte w ustawie, ale czerpiące korzyści finansowe z zasiłków, odpraw, stypendiów, odszkodowań czy alimentów nie podlegają zatem zwolnieniu z PIT.

Pisemne oświadczenie

Nowelizacja ustawy, choć jest dużym udogodnieniem dla osób jej podlegających, w praktyce wymaga wykonania kilku formalnych ruchów. Według art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, pracodawca nie musi stosować zwolnienia od podatku, jeżeli nie otrzymał od zatrudnionego stosownego wniosku. Podatnik jest zatem zobowiązany do przedstawienia pisemnego oświadczenia informującego o przychodach podlegających zwolnieniu z opodatkowania.

Sytuacja zmieni się na początku roku 2020 - wówczas płatnik będzie zobowiązany do uwzględnienia zwolnienia z podatków. Może się jednak zdarzyć tak, że osoba zatrudniona złoży wniosek o zaprzestanie stosowania zwolnienia opodatkowania. Sytuacja ta może mieć miejsce w momencie gdy podatnik pobiera wynagrodzenie od więcej niż jednego pracodawcy – gdyby każdy z nich uwzględniał ulgę podatkową, konieczne byłoby późniejsze uiszczenie dopłaty w zeznaniu rocznym.

Osoby, których dochody są w całości objęte ulgą dla młodych, są także zwolnione ze składania rocznej deklaracji. W tym przypadku podatnik jest jednak zobowiązany do kontroli limitu ulgi dla osób poniżej 26 roku życia – jeśli limit został przekroczony, konieczne jest złożenie deklaracji PIT.

Uzasadnienie wprowadzenia ustawy

Głównym celem wprowadzenia podatku zerowego jest ułatwienie młodym odnalezienia się na rynku pracy. Tak rozumiana aktywizacja zawodowa ograniczona jest do pracy na etat oraz umowy o dzieło, bazuje zatem na dwóch najpopularniejszych metodach zatrudnienia i jednocześnie zachęca osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, do pracy zarobkowej.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Jesteś ciekawy czym się zajmujemy?

Dowiedz się więcej o Dun & Bradstreet
Dowiedz się więcej